Residential College Application session 2015/2016 for students (Local & International)
Semua Pelajar
Ijazah Dasar & Ijazah Tinggi
Universiti Malaya

Saudara/i,

Adalah dimaklumkan bahawa Permohonan Penginapan Kolej Kediaman bagi sesi 2015/2016 untuk pelajar-pelajar (Tempatan & Antarabangsa) akan mula dibuka mulai 28 Mei 2015 (Khamis). Butiran lanjut berkaitan perkara ini adalah seperti di lampiran atau boleh didapati di Portal Pelajar http://myum.um.edu.my

Sekian, terima kasih.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All Undergraduate & Postgraduate Students
University of Malaya

Please be informed the Residential College Application session 2015/2016 for students (Local & International) will be opened starting from 28 May 2015 (Thursday). Further details regarding this matter are as attached or student may check at Students Portal http://myum.um.edu.my

Thank you.


**Attachment file (Notice For Student) :-