Increase text size Restore default font-sizes Decrease text size
Polisi Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Awam (Public Cloud Computing Service Policy) UM EmailConvert to pdf
  1. LATAR BELAKANG
    Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Awam menawarkan beberapa kelebihan seperti penjimatan kos, berprestasi tinggi serta membolehkan penyediaan perkhidmatan yang cepat. Sungguhpun begitu tanpa kawalan, penggunaan perkhidmatan ini boleh meningkatkan risiko kehilangan dan kecurian data, capaian tidak sah, penyalahgunaan data peribadi dan organisasi memandangkan aset serta kemudahan pengkomputeran tersebut berada di luar kawalan organisasi.

    Mesyuarat Jawatankuasa ICT Bil 1/2018 bertarikh 11 April 2018 telah memutuskan agar satu polisi berkaitan penggunaan perkhidmatan pengkomputeran awan awam ini diwujudkan sebagai satu bentuk kawalan bagi mengurangkan risiko terhadap keselamatan maklumat Universiti.

     
  2. TUJUAN
    Polisi ini bertujuan untuk melindungi keselamatan maklumat Universiti berhubung penggunaan perkhidmatan pengkomputeran awan awam.


Untuk keterangan penuh/lebih lanjut, sila muat turun dokumen(pdf) DISINI.

 
Back to News
IMPORTANT NOTES
UM Students ICT Declaration
Application Form : Permission to Travel (Overseas) For UM Students
USEFUL LINKS
 
SERVICES
Wireless Progress Report
UM Library Sticker Online
Online Career Library Customer`s Feedback
SmartCard Online Directional Sign Boards Online
E-Payment (FPX & Credit Card)
QUICK LINKS
Flywire (International Student Epayment) e-Registration for Undergraduate HEP Website
e-Registration for Postgraduate UM Website UM Alumni
Siswa Mail IPS Homepage e-Learning@UM
FAQ MyLine UM CTES
UM Helpdesk HEPA Bus Booking
CONTACT US
Any complaints/comments, please fill in at Helpdesk System
 
 
 
Copyright © 2020 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.
Privacy Policy  ·   Site Credits  ·   Disclaimer  ·   Security Policy