FIRST WEEK OF LECTURE FOR SEMESTER 1, ACADEMIC SESSION 2018/2019

 

ATTENTION

 

First week of lecture for Semester 1, 2018/2019 Academic Session will commence on 12 September 2018 (Wednesday).

 

------------------------------------------

 

PERHATIAN

 

Minggu Kuliah 1 bagi Semester I, Sesi Akademik 2018/2019 akan bermula pada 12 September 2018 (Rabu).


Seksyen Kemasukan dan Rekod
Bahagian Akademik