Gangguan Perkhidmatan Pelayan/Service Disruption (spectrum.um.edu.my) : 13 - 14 Oct 2018

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Kepada semua pengguna,

Dimaklumkan gangguan perkhidmatan ke atas sistem spectrum.um.edu.my pada ketetapan berikut:

Tarikh Mula: Sabtu (13 Oktober 2018, jam 10:00 pagi )
Tarikh Selesai: Ahad (14 Oktober 2018, jam 5:00 petang)
Aktiviti : Kerja-kerja penaiktarafan pelayan storan sistem spectrum.um.edu.my


Kami memohon maaf di atas segala kesulitan yang timbul.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To all users,

Spectrum services (spectrum.um.edu.my) will be temporarily down on :

Start Date: Saturday (13th October 2018, 10:00 am)
End Date: Sunday (14th October 2018, 5:00 pm)
Activity : Storage server upgrading for spectrum.um.edu.my system.

 
We apologize for any inconvenience caused.


Bahagian Pengurusan Pusat Data (BPPD),
Pusat Teknologi Maklumat,
Universiti Malaya.