PROGRAM GAP YEAR UNIVERSITI MALAYA
Program Gap Year  telah diumumkan semasa Majlis Amanat  Menteri Pendidikan  Tinggi  2017 bagi memenuhi Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi) PPPM(PT) iaitu melahirkan graduan  holistik, seimbang dan bercirikan keusahawanan. Program Gap Year  akan dilaksanakan  dalam  jangka masa setahun untuk pelajar membuat refleksi  dan penerokaan diri  menerusi  program kesukarelawanan, keusahawanan, bersukan dan sebagainya.

 Terdapat tiga bentuk program Gap Year yang ditawarkan iaitu :

(1)    Gap Year - Kesukarelawanan Khidmat Negara,

(2)    Gap Year - Kesukarelawanan; dan

(3)    Gap Year - Umum.  

Pelajar yang berminat boleh merujuk kepada Garis Panduan Program Gap Year seperti yang terlampir. Termasuklah Borang Permohonan (Lampiran 1) dan Format Kertas Kerja Program Gap Year (Lampiran 2).


TARIKH-TARIKH PENTING PERMOHONAN PROGRAM GAP YEAR SESI 2017/2018

PROSES PERKARA TARIKH CATATAN
Proses 1
  1. Pengumuman Pelaksanaan Program Gap Year
20 Jun 2017 Makluman untuk Pelajar
Proses 2
  1. Permohonan oleh Pelajar
20 Jun - 4 Ogos 2017 Tindakan oleh Pelajar
Proses 3
  1. Perakuan Fakulti
  2. Borang Permohonan dimajukan ke HEPA
7 - 14 Ogos 2017 Perakuan oleh Dekan/Timbalan Dekan (Ijazah Pertama)
Proses 4
  1. Penilaian Jawatankuasa Gap Year HEPA
14 - 18 Ogos 2017 Semakan dan penilaian oleh Jawatankuasa Gap Year HEPA
Proses 5
  1. Makluman Keputusan Permohonan
Mulai 20 Ogos 2017
  • Surat Kelulusan akan dikeluarkan kepada pelajar
  • Salinan Surat Kelulusan diimajukan ke Seksyen Kemasukkan & Rekod
Untuk maklumat lanjut mengenai Program Gap Year ini, pelajar bolehlah menghubungi atau merujuk dengan:

En Hirman Awang
Ketua
Seksyen Pembangunan Pelajar
Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Aras 2, Blok E
Kompleks Perdanasiswa
Universiti Malaya
Tel: 03-79673508
Emel: hirman@um.edu.my