Increase text size Restore default font-sizes Decrease text size
Polisi Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Awam (Public Cloud Computing Service Policy) UM EmailConvert to pdf
  1. LATAR BELAKANG
    Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Awam menawarkan beberapa kelebihan seperti penjimatan kos, berprestasi tinggi serta membolehkan penyediaan perkhidmatan yang cepat. Sungguhpun begitu tanpa kawalan, penggunaan perkhidmatan ini boleh meningkatkan risiko kehilangan dan kecurian data, capaian tidak sah, penyalahgunaan data peribadi dan organisasi memandangkan aset serta kemudahan pengkomputeran tersebut berada di luar kawalan organisasi.

    Mesyuarat Jawatankuasa ICT Bil 1/2018 bertarikh 11 April 2018 telah memutuskan agar satu polisi berkaitan penggunaan perkhidmatan pengkomputeran awan awam ini diwujudkan sebagai satu bentuk kawalan bagi mengurangkan risiko terhadap keselamatan maklumat Universiti.

     
  2. TUJUAN
    Polisi ini bertujuan untuk melindungi keselamatan maklumat Universiti berhubung penggunaan perkhidmatan pengkomputeran awan awam.


Untuk keterangan penuh/lebih lanjut, sila muat turun dokumen(pdf) DISINI.

 
Back to News
SEARCH
IMPORTANT NOTES
Campus Safety Tips
Kes Gangguan Seksual
UM Students ICT Declaration
Application Form : Permission to Travel (Overseas) For UM Students
TAKE NOTE
Tiada berita terkini.
USEFUL LINKS
 
SERVICES
Wireless Bursaries Related Information
Progress Report UM Library
Sticker Online Course Timetable
Course Offer e-Zamalah
Online Career Library Customer`s Feedback
SmartCard Online Directional Sign Boards Online
Postgraduate Fee Calculator E-Payment (FPX & Credit Card)
QUICK LINKS
Flywire (International Student Epayment) e-Registration for Undergraduate HEP Website
e-Registration for Postgraduate UM Website UM Alumni
Siswa Mail IPS Homepage e-Learning@UM
MyLine UM CTES UM Helpdesk
HEPA Bus Booking
CONTACT US
Email: umisis@um.edu.my
 
Centre for Information Technology (PTM),
University of Malaya,
50603, Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
 
 
 
Copyright © 2019 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.
Privacy Policy  ·   Site Credits  ·   Disclaimer  ·   Security Policy