PELAKSANAAN MALAYSIAN SOFT SKILLS SCALE (MY3S) BAGI PELAJAR PROGRAM IJAZAH PERTAMA SESI 2016/2017

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

 

Dimaklumkan Instrumen Malaysian Soft Skills Scale (My3S) diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk menilai pencapaian Kemahiran Insaniah di kalangan pelajar warganegara peringkat Ijazah Pertama.

 

Tujuh (7) elemen utama Kemahiran Insaniah yang dinilai adalah seperti berikut:

  • Kemahiran Komunikasi
  • Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
  • Kemahiran Kerja Berpasukan
  • Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
  • Kemahiran Keusahawanan
  • Moral dan Etika Profesional
  • Kemahiran Kepimpinan

 

Lanjutan dari itu, semua pelajar Tahun Pertama yang mengikuti program Ijazah Pertama pada Sesi 2016/2017 (kemasukan Semester I dan Semester II) dikehendaki menjawab kajian berkenaan bermula pada 1 Jun 2017 sehingga 30 Jun 2017 melalui URL:

 

http://203.80.17.22/survey

 

ID PENGGUNA – No Matrik Pelajar

KATA LALUAN – No. Mykad Pelajar

 

Pelajar boleh melayari laman tersebut di mana-mana tempat yang mempunyai capaian internet. Pelajar boleh berhenti dan log-out serta menyambung semula pengisian kajian bagi bahagian-bahagian yang belum selesai sepanjang tempoh kajian yang telah ditetapkan. Maklumat yang telah disimpan adalah muktamad dan tidak boleh dipinda.

 

Panduan menjawab untuk pelajar telah disediakan pada muka hadapan laman sesawang berkenaan.

 

Sekian, terima kasih.