PELANJUTAN TEMPOH PELAKSANAAN MALAYSIAN SOFT SKILLS SCALE (MY3S) BAGI PELAJAR PROGRAM IJAZAH PERTAMA

Assalamualaikum/Salam Sejahtera

 

Saudara/i pelajar-pelajar Tahun Pertama

 

Dimaklumkan pihak Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah melanjutkan tempoh pelaksanaan My3S sehingga 20 Februari 2017. Sehubungan dengan itu, pelajar-pelajar yang masih belum menjawab kajian berkenaan diminta berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan mengunakan url berikut:

 

203.80.17.22/survey 


Untuk makluman saudara/i, pelajar-pelajar akan diperlukan menjawab kajian My3S sekali lagi semasa Tahun Akhir. Oleh yang demikian, kajian semasa Tahun Pertama ini amat penting bagi membolehkan KPT dan pelajar menilai sejauhmana peningkatan softskills pelajar sepanjang mengikut pengajian di universiti.

 

Sekian.

 

Bahagian Akademik

Universiti Malaya