Increase text size Restore default font-sizes Decrease text size
PELAKSANAAN MALAYSIAN SOFT SKILLS SCALE (MY3S) BAGI PELAJAR PROGRAM IJAZAH PERTAMA SESI 2016/2017

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

 

Dimaklumkan Instrumen Malaysian Soft Skills Scale (My3S) diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk menilai pencapaian Kemahiran Insaniah di kalangan pelajar warganegara peringkat Ijazah Pertama.

 

Tujuh (7) elemen utama Kemahiran Insaniah yang dinilai adalah seperti berikut:

  • Kemahiran Komunikasi
  • Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
  • Kemahiran Kerja Berpasukan
  • Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
  • Kemahiran Keusahawanan
  • Moral dan Etika Profesional
  • Kemahiran Kepimpinan

 

Lanjutan dari itu, semua pelajar Tahun Pertama yang mengikuti program Ijazah Pertama pada Sesi 2016/2017 (kemasukan Semester I dan Semester II) dikehendaki menjawab kajian berkenaan bermula pada 1 Jun 2017 sehingga 30 Jun 2017 melalui URL:

 

http://203.80.17.22/survey

 

ID PENGGUNA – No Matrik Pelajar

KATA LALUAN – No. Mykad Pelajar

 

Pelajar boleh melayari laman tersebut di mana-mana tempat yang mempunyai capaian internet. Pelajar boleh berhenti dan log-out serta menyambung semula pengisian kajian bagi bahagian-bahagian yang belum selesai sepanjang tempoh kajian yang telah ditetapkan. Maklumat yang telah disimpan adalah muktamad dan tidak boleh dipinda.

 

Panduan menjawab untuk pelajar telah disediakan pada muka hadapan laman sesawang berkenaan.

 

Sekian, terima kasih.SEARCH
IMPORTANT NOTES
Campus Safety Tips
Kod Amalan Untuk Mencegah Dan Mengendalikan Kes Gangguan Seksual Di UM
UM Students ICT Declaration
Application From : Permission to Travel (Overseas) For UM Students
TAKE NOTE
Tiada berita terkini.
USEFUL LINKS
 
SERVICES
Wireless UM SMS
Bursaries Related Information Progress Report
UM Library eProcurement
VPN Service Sticker Online
Course Timetable Course Offer
e-Zamalah Online Career Library
Customer`s Feedback SmartCard Online
Directional Sign Boards Online Postgraduate Fee Calculator
E-Payment (FPX & Credit Card)
QUICK LINKS
Flywire (International Student Epayment) e-Registration for Undergraduate HEPA Website
e-Registration for Postgraduate UM Website UM Alumni
Siswa Mail IPS Homepage e-Learning@UM
MyLine UM CTES UM Helpdesk
HEPA Bus Booking
CONTACT US
Email: umisis@um.edu.my
 
Centre for Information Technology (PTM),
University of Malaya,
50603, Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
 
 
Copyright © 2018 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.
Privacy Policy  ·   Site Credits  ·   Disclaimer  ·   Security Policy