Increase text size Restore default font-sizes Decrease text size
Pelaksanaan Malaysian Soft Skills Scale (My3S)

Pelaksanaan Malaysian Soft Skills Scale (My3S) Bagi Pelajar

Program Ijazah Pertama Kemasukan Semester 1, Sesi 2016/2017

(Warganegara Malaysia)

 

Assalamualaikum/Salam Sejahtera

 

Dimaklumkan Instrumen Malaysian Soft Skills Scale (My3S) diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk menilai pencapaian Kemahiran Insaniah di kalangan pelajar warganegara peringkat Ijazah Pertama. Tujuh (7) elemen utama Kemahiran Insaniah yang dinilai adalah seperti berikut:

 

·               Kemahiran Komunikasi

·               Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

·               Kemahiran Kerja Berpasukan

·               Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

·               Kemahiran Keusahawanan

·               Moral dan Etika Profesional

·               Kemahiran Kepimpinan

 

Lanjutan dari itu, semua pelajar program Ijazah Pertama Kemasukan Semester 1, Sesi 2016/2017 (warganegara Malaysia) dikehendaki menjawab kajian berkenaan mulai 20 Disember 2016 hingga 20 Januari 2017 melalui laman sesawang http://203.80.17.103/survey. Pelajar boleh melayari laman tersebut di mana-mana tempat yang mempunyai capaian internet dengan menggunakan nombor kad pendaftaran pelajar sebagai nama pengguna dan nombor kad pengenalan sebagai kata laluan.

Pelajar boleh berhenti dan log-out serta menyambung semula pengisian kajian bagi bahagian-bahagian yang belum selesai sepanjang tempoh kajian yang telah ditetapkan. Maklumat yang telah disimpan adalah muktamad dan tidak boleh dipinda.

Sekian, terima kasih.

 

Tarikh                           :           16 Disember 2016

Dikeluarkan oleh           :           Bahagian Akademik, Universiti MalayaSEARCH
IMPORTANT NOTES
Campus Safety Tips
Kod Amalan Untuk Mencegah Dan Mengendalikan Kes Gangguan Seksual Di UM
UM Students ICT Declaration
Application From : Permission to Travel (Overseas) For UM Students
TAKE NOTE
Tiada berita terkini.
USEFUL LINKS
 
SERVICES
Wireless UM SMS
Bursaries Related Information Progress Report
UM Library eProcurement
VPN Service Sticker Online
Course Timetable Course Offer
e-Zamalah Online Career Library
Customer`s Feedback SmartCard Online
Directional Sign Boards Online Postgraduate Fee Calculator
E-Payment (FPX & Credit Card)
QUICK LINKS
Flywire (International Student Epayment) e-Registration for Undergraduate HEPA Website
e-Registration for Postgraduate UM Website UM Alumni
Siswa Mail IPS Homepage e-Learning@UM
MyLine UM CTES UM Helpdesk
HEPA Bus Booking
CONTACT US
Email: umisis@um.edu.my
 
Wisma R&D, Universiti Malaya,
Kuala Lumpur, 50603
 
 
 
Copyright © 2018 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.
Privacy Policy  ·   Site Credits  ·   Disclaimer  ·   Security Policy